Så kan cementindustrin växa och samtidigt minska utsläppen