Så kan företag agera för att skapa en hållbar situation för världens flickor