Så kan mindre företag leva upp till obligatorisk hållbarhetsredovisning