Så kan nordiska länder gemensamt minska sina klimatavtryck