Så kan nordiska tomater bli lika klimatsmarta som spanska

Nordiska tomater kan tåla en miljöjämförelse med tomater från Spanien. Det visar en finsk studie.

En studie från Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi i Finland visar att finska tomater odlade i växthus kan ge samma klimat- och miljöbelastning som utländska tomater. Detta förutsätter emellertid att de finska tomaterna odlas i miljövänliga växthus som värms upp med förnybar energ. Det rapporterar ATL Lantbrukets affärstidning.

Tomater som odlas i växthus som värms upp av fossila bränslen som olja ger dock en betydligt högre klimatbelastning – dessa tomaters koldioxidavtryck är tio gånger så stort som exempelvis spanska tomater.