Så kan ny skogsbruksmetod gynna den biologiska mångfalden

Svenskt skogsbruks har kritiserats hårt den senaste tiden för bristande miljöhänsyn. Nu föreslår SLU en ny skogsbruksmetod som skulle kunna vara en del av lösningen på problemet.

Det är ATL Lantbrukets Affärstidning som skriver om den nya skogsbruksmetoden – Triadskogsbruk – som föreslås av SLU. Enligt SLU skulle Triadskogsbruk gynna biologisk mångfald och löser en del av de problem med naturhänsyn som det svenska skogsföretagen kritiserats för.

Triad-skogsbruk har prövats i Nordamerik och innebär att skogslandskapet delas in i tre skötseltyper – skog för intensiv fiberproduktion, skog med naturanpassat skogsbruk och skog som lämnas obrukad. Den här typen av skogsbruk ökar både skogsproduktionen och den långsiktiga överlevnaden för känsliga skogsarter. Det visar en ny studie inom forstknigsprogrammet Future Forests. Studien visar också att det är inneffektivt att försöka åstadkomma både ökad produktion och naturvård inom varje enskilt skogsbestånd.
– Införandet av mer intensivskogsbruk kan – om det kombineras med kompensationsåtgärder i form av naturhänsyn och skogsskydd på annat håll – leda till bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden jämfört med dagens svenska modell, konstaterar man på SLU i ett pressmeddelande.