“Så kan Pensionskapitalet finansiera kommunernas hållbara omställning”