Så kan Sverige leva upp till IPCC-rapporten

Det går fortfarande att nå 1,5-gradersmålet, men det krävs snabba, långtgående och utan tidigare jämförbara förändringar i hela samhället. Det är budskapet från FN:s klimatpanel IPCC som i veckan presenterade en fördjupad specialrapport i frågan.

Svenskt stålverk. Foto: Tortap/ Wikimedia Commons

Exakt vilka åtgärder och förändringar som krävs för att hålla ned den globala temperaturökningen till 1,5 grader framgår inte. Men Naturvårdsverkets klimatchef Stefan Nyström betonar några huvudsakliga områden för Sveriges del. Det handlar om att tillverka järn och stål utan utsläpp, gå vidare med cementindustrin som står för 5 procent av Sveriges utsläpp, komma igång med insamling och lagring av koldioxid, driva på elektrifieringen av fordonsflottan samt ställa om byggsektorn.
– Sverige kan stå som modelland och visa på ledande exempel. Tekniken finns och förutsättningarna för näringslivet är goda eftersom klimatsmarta lösningar efterfrågas. Nu är det politiken som avgör, det handlar om ledarskap, säger Stefan Nyström till Aktuell Hållbarhet.

Naturvårdsverket arbetar nu med att ta fram förslag på åtgärder till kommande regering för att leva upp till den nya klimatlagen. Och ett konkret exempel Stefan Nyström pekar på är elektrifiering av fordonsflottan.
– Staten behöver gå in och ta ett ansvar så att biltillverkarna blir bekväma med att snabbt komma ut med nya elbilsmodeller. Kunderna vill köpa men bilhandeln ligger lite efter, säger han.

Läs specialrapporten om 1,5-gradersmålet från IPCC