Så kan tillverkande bolag komma igång med Agenda 2030