Så kan utsläppen minskas vid kontorsrenoveringar

Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent.

Foto: Trollbackco/ Wikimedia Commons

Detta enligt siffror från IVL Svenska Miljöinstitutet, som kartlagt klimatnyttan med återbruk av möbler och material vid renovering eller nybyggnation av kontor.
”Det här är ett område där det verkligen går att spara, både ekonomiskt, avfallsmässigt och vad gäller klimatpåverkan. Varje år investeras miljardbelopp i kontorslokaler och omsättningen av inredning och avfallsmängderna är omfattande”, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet i en kommentar.

Åtta typer av vanliga möbler och byggprodukter har ingått i studien: kontorsstolar, besöksstolar, höj- och sänkbara skrivbord, planteringskärl, glaspartier, innerdörrar, takplattor samt golvplattor av textil.

Viktigast att återbruka ur ett ekonomiskt, klimat- och avfallsperspektiv är glaspartier, höj- och sänkbara skrivbord samt kontorsstolar.

Läs rapporten ”Potential och lösningar för återbruk på svenska kontor”