Så många dödsfall orsakar luftföroreningar varje år

De vanligaste luftföroreningarna är utsläpp av små partiklar från kraftverk, fabriker, förbränning av kol och trä samt avgaser från bilar.

Mer än 5,5 miljoner människor i världen dör i förtid till följd av luftföroreningar varje år, visar ny forskning från Global Burden of Disease project. De flesta dödsfall inträffar i Kina och Indien och forskare menar nu att länderna snabbt måste förbättra sin luftkvalitet.

”Under en dag med mycket föroreningar i luften i Peking eller Delhi, kan antalet fina partiklar (PM2,5) vara högre än 300 mikrogram per kubikmeter. Mängden bör egentligen vara cirka 25 eller 35 mikrogram”, säger Dan Greenbaum från The Health Effects Institute, USA  till BBC.

Att andas in dessa partiklar ökar risken för stroke, andningsbesvär, cancer och hjärtsjukdomar. Enligt studien orsakar luftföroreningar fler dödsfall än andra riskfaktorer såsom undernäring, fetma, alkohol och drogmissbruk.

Läs mer här.