Så många giftiga lampor slängs felaktigt

Stora mängder lågenergilampor, fyllda med kvicksilver, slängs felaktigt i glasreturen i Sverige, visar ny granskning.

Det är Svenska Dagbladet som granskat hanteringen av lågenergilampor, som innehåller kvicksilver och därför inte får slängas i glasreturen. En rapport från Svensk glasåtervinning visar att hela 200 000 lågenergilampor felaktigtgår till glasretur, vilket innebär att kvicksilver sprids i naturen och dessutom bidrar till allvarliga hälsorisker för de som arbetar med återvinningen.


En giftig miljöbov?

Kvicksilver totalförbjöds i Sverige 2009, men lågenergilamporna undantogs. Kvicksilver är skadligt för hjärnan och kan överföras till foster och störa dess mentala utveckling.