Så mäter svenska forskare fattigdom från rymden

Svenska forskare har med hjälp av finansiering från Bill Gates lyckats hitta en metod som kartlägger fattigdom billigt från rymden.

Källa: Flowminder.org

Fattigdomsnivåer är svårt och dyrt att mäta. Kanske kan en ny metod som utvecklats av svenska forskare förenkla arbetet. Metoden bygger på kombinerad data från satelliter och data från mobiltelefoner. Det är forskare från Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet som i samarbete med Telenor och Grammeenphone i Bangladesh som genom den ideella organisationen Flowminder testar den nya metoden.

Erik Wetter, forskare vid Misum vid Handelshögskolan, är medgrundaren till Flowminder och han berättar att man nu fått bekräftat att metoden fungerar. Han berättar också att Flowminder nu lyckats utveckla de samarbeten som behövs för att kunna skala upp användningen av metoden globalt.
– Det finns stor upphetsning kring trendiga nya teknologier som big data, artificiell intelligens och maskininlärning samt potentialen det kan föra med sig för samhället i allmänhet och för att uppnå hållbarhetsmålen i synnerhet. Det som är unikt är att förutom att vi nu fått bekräftat våra metoder och algoritmer verkligen fungerar, så har vi utvecklat alla viktiga samarbeten vi behöver för att kunna tillämpa metoden praktiskt och skala upp globalt, säger han.

Finansiering till projektet kommer bland annat från Bill & Melinda Gates Foundation. Metoden och resultaten publicerades på onsdagen i den naturvetenskapliga tidskriften Journal of the Royal Interface.