Så mycket får Italien betala för giftdumpningen

Nu har EU-kommissionen tröttnat på Italiens fördröjning med att rensa upp tre gamla soptippar med farligt avfall nära Milano.

Cirka 1,9 miljoner kronor per dag (195 840 euro) kommer det att kosta att kommunerna Rodano och Pioltello inte sanerat tre gamla soptippar med farligt avfall trots en dom i EU-domstolen för sex år sedan.

Om landet fälls en andra gång i EU-domstolen bör det enligt EU-kommissionen dessutom betala en klumpsumma baserat på en daglig avgift på cirka 210 000 kronor per dag för tiden mellan första och andra fällningen. Detta bör enligt EU-kommissionen gälla alla medlemsländer.

Den ena soptippen har blivit delvis behandlad och på en av de andra har arbetet börjat. Men det är för sent. Ända sedan 80-talet har soptipparna utgjort ett hot för hälsan och miljön.

Italien säger att man ska vara klar med saneringen i mars nästa år, men det är oacceptabelt enligt EU-kommissionen som tillämpar näst intill nolltolerans när det gäller brott mot avfallslagstiftningen.

Det rapporterar nyhetsbrevet ENDS Daily.