Så mycket gifter innehåller dina kläder

Nu har en mängd hälso- och miljöfarliga kemikalier hittats i de kläder vi köper. Flera av ämnena är även misstänkt eller bevisat cancerframkallande.

Det rapporterar forskare vid Stockholms universitet, som har undersökt om kemikalier finns i de kläder vi köper.

I avhandlingen har 60 plagg kläder från olika svenska och internationella klädkedjor testats. Resultatet visar att plaggen innehåller tusentals kemikalier där flera av ämnena inte finns med på tillverkarnas listor samt att ekologisk bomull inte garanteras vara giftfri.

– Att exponeras för dessa kemikalier ökar risken för hudallergier, men de kan vara relaterade till mer allvarliga hälsoeffekter och miljörisker. Några av de identifierade kemikalierna är misstänkt eller bevisat cancerframkallande, samt giftiga för vattenlevande organismer, säger Giovanna Luongo, nybliven doktor i analytisk kemi vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Vid undersökningen tvättade forskarna plaggen och mätte sedan halterna. En del ämnen tvättades då ur medan andra stannade kvar i kläderna vilket riskerar att utsätta användaren för en långvarig hudexponering.