Så mycket kostar det att riva kärnkraften

Nedmonteringen av Sveriges kärnkraftsreaktorer kan bli de mest kostsamma industriprojekten under de kommande 20 åren.

Det råder delade meningar kring vad notan kommer landa på när Sveriges tolv kärnkraftsreaktorer ska rivas.

Kraftbolagen beräknar att det kommer kosta 2 miljarder kronor att riva en reaktor, medan miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, visar att rivningen kommer kosta 4 miljarder per reaktor.

Totalt beräknas slutnotan för nedmontering av kärnkraftsreaktorerna och slutförvarning av reaktormaterial i Sverige att kunna landa på nästan 140 miljarder kronor, rapporterar Dagens industri.