Så mycket tjänar staten på den smutsiga läkemedelstillverkningen i Indien

Läkemedelstillverkningen i Indien orsakar stora miljöproblem. Nu visar det sig att den svenska staten tjänar miljardbelopp på lågprismedicinerna.

Miljöaktuellt har tidigare berättat om läkemedelsutsläppen i indiska floder och vattentäkter och hur man misstänker att förhållandena där orsakar resistenta bakterier. Nu berättar SR Ekot om hur den svenska staten tjänar miljarder på det så kallade utbytessystemet som bidrar till de stora miljöproblemen i Indiens läkemedelsindustri.

Det svenska utbytessystemet gör att apoteken måste lämna ut den billigaste medicinen. Enligt SR Ekot bidrar systemet till att tillverkningen i Indien orsakar allvarliga miljöskador. Just efterfrågan på billiga mediciner gör att tillverkningen hålls på så låga kostnader som möjligt, bland annat med dålig rening av processvattnet. På Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket säger man till SR Ekot att man inte tillåtits ta miljöhänsyn vid inköpen. SR Ekot berättar samtidigt att den svenska staten årligen tjänar sju miljarder kronor.