Så påverkas fågelhjärnor av radioaktivitet

Forskare som samlat in fåglar i området runt Tjernobyl har upptäckt att fåglarnas hjärnor varit mindre än normalt.

Det är BBC News som berättar om fåglarna i området runt Tjernobyl i Ukraina som har fem procent mindre hjärna en normalt. Det har forskare upptäckt som samlat in och undersökt fåglarna. Forskarna drar slutsatsen att fåglarnas outvecklade hjärnor har en direkt koppling till radioaktiviteten i området från kärnkraftsolyckan den 26 april 1986.

Allra
minst hjärna hade unga fåglar under ett år gamla. Av detta drar forskarna slutsatsen att fåglarna påverkas av radioaktiviteten redan innan de föds. Varför hjärnorna krymps av radioaktiviteten är oklart. Det kan bero på att hjärnorna växt fel på grund av mutationer, det kan också bero på att fåglarna inte har tillgång till samma föda i Tjernobylområden som i andra områden.