Så påverkas fastighetspriset av artrikedomen

Biologisk mångfald en förlustaffär för marknaden

Skogar som klassificeras som nyckelbiotop eller område med högt naturvärde är svårare att sälja på marknaden, visar en undersökning tidningen ATL gjort bland fastighetsmäklare

FSC-certifierade skogsbolag och skogsägarföreningar får inte köpa virke från sådana skogar. Därför sjunker priset. Hur mycket varierar från fall till fall, men det kan vara ända upp till halva värdet, uppger en företrädare på LRF konsult till  ATL.