Så ska bönderna skydda Östersjön

Lantbrukarna tillstår att jordbruket har negativ påverkan på det hårt ansträngda havet.

– Men vägen till ett hållbart jordbruk och ett skyddande av Östersjön är inte ökade regler och begränsningar, säger Lennart Nilsson, ledamot i LRF:s riksförbundsstyrelse.

I en deklaration ställer sig flera jordbruksorganisationer runt Östersjön inom Baltic Farmers Forum on Environment, BFFE, om att bidra till att göra  Östersjön renare.

– Den deklaration som vi har enats om ligger helt i LRF:s linje och betonar att resurseffektivitet och hållbar intensifiering är vägen framåt för att vi ska nå samhällets olika mål om stärkt livsmedelsproduktion, god miljö i Östersjön och en levande landsbygd, säger Lennart Nilsson.

Läs mer