Så ska Google skydda havens fiskebestånd

Google lanserar nu plattformen Global Fishing Watch där vem som helst kan gå in och spåra fiskefartyg i realtid. Syftet är att förbättra övervakningen av haven och upptäcka illegalt fiske.

Med hjälp av så kallad AIS-teknik samlar plattformen in information om mer än 35 000 kommersiella fiskefartyg från satelliter och mottagare på jorden. Informationen används sedan för att kartlägga fartygens rörelser och avgöra huruvida de är ”fiskande” eller ”ej fiskande”.

Global Fishing Watch har tagits fram av Google, i samarbete med organisationerna Oceana, SkyTruth och Leonardo Di Caprio Foundation. Verktyget kan användas av regeringar, journalister, medborgare och forskare, men också av fiskeindustrin. Förhoppningen är att Global Fishing Watch ska bidra till att förbättra övervakningen av haven, dels för att upptäcka illegala fiskefartyg och otillåtna aktiviteter, men också för att skapa bättre beslutsunderlag som kan användas vid beslutsprocesser för att skydda haven.

Testa Global Fishing Watch