Så ska kladdiga plastförpackningar källsorteras

Undersökning visar vilka hinder hushållen ser i att källsortera mer.

Foto: Pireva

Svenskarna behöver bli bättre på att återvinna plast. I dag återvinns ungefär 40 procent av alla plastförpackningar, men till 2020 är det tänkt att andelen ska upp till minst 50 procent.

IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört plockanalyser, enkäter och intervjuer för att bland annat ta reda på vilka frågetecken det finns kring källsortering av plast.

– Ökad insamling hänger på att konsumenter källsorterar sina plastförpackningar. Därför är det viktigt att förstå vilka hinder hushållen ser i att källsortera mer och vad de efterfrågar för att öka källsorteringen, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Resultaten av undersökningen visar att plastförpackningar som glasspaket, plastpåsar, crème fraiche-burkar och tandkrämstuber ofta upplevs som kladdiga och jobbiga att förvara innan de källsorteras. Hushållen är dessutom osäkra på behovet av rengöring av plastförpackningar innan de källsorteras.

Anna Fråne på IVL Svenska Miljöinstitutet kommenterar detta så här:
– Rengör för din egen skull, om det underlättar förvaringen under diskbänken. Men kladdiga plastförpackningar försvårar inte själva återvinningen.