Så ska myndigheter arbeta för att minska korruptionsrisker