Så ska regeringen nå miljömålen

Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) presenterade i dag, torsdag, en rad åtgärder som ska förbättra arbetet.

– Miljömålsarbetet syftar till att lämna över en bättre värld till våra barn, då kan vi inte ha det så att 14 av 16 miljömål inte nås. Nu stärker regeringen arbetet och ger bland annat partierna i Miljömålsberedningen i uppgift att utforma ett klimatpolitiskt ramverk för att driva på ett offensivt klimatarbete, säger Åsa Romson i ett pressmeddelande.

Ny ordförande för Miljömålsberedningen är Anders Wijkman, tidigare EU-parlamentariker och nu ordförande för bland annat Återvinningsindustrierna.

– En kraftfull och långsiktig styrning av klimatarbetet i samhällets alla sektorer är nödvändigt om Sverige ska klara att nå klimatmålet, säger Wijkman.

Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, blir ordförande för det nya Miljömålsrådet. Uppgiften blir att stärka samarbetet mellan myndigheterna och öka takten för genomförandet av miljöarbetet.

– Jag var med när miljömålen en gång togs fram. Ett mycket stort ansvar för samhällets miljöarbete ligger hos myndigheterna, säger Wetterstrand.

Annika Helker Lundström, tidigare vd för Svensk Vindenergi, är nationell miljömålssamordnare för näringslivet.

– Näringslivets viktiga miljöarbete ska synliggöras, stimuleras och drivas på. De goda exemplen ska spridas, säger Annika Helker Lundström.