Så ska regeringen rädda den svenska miljöteknikexporten

Regeringen har presenterat sin nya miljöteknikstrategi. Under perioden 2011-2014 kommer man att satsa 400 miljoner kronor på att utveckla förutsättningarna för svensk miljöteknik.

Den nya strategin har som huvudmål att förbättra förutsättningarna för svenska miljöteknikföretag, att främja dessas export, samt att stödja forskningen och underlätta kommersialiseringen av innovationer.
– Vår ambition är att åstadkomma förutsättningar för utveckling av svensk miljötekniksektor och därigenom bidra till en bättre miljö i Sverige och globalt. En miljömässig omställning kommer att kräva nya lösningar, nya sätt att tillföra energi, modern och miljöanpassad teknik och framtida innovationer som ger arbete och utveckling. Sverige har som land allt att vinna på att vara ett föregångsland inom hållbar utveckling, säger näringsminister Maud Olofsson.

Strategin omfattar totalt 400 miljoner kronor, fördelat på 100 miljoner kronor årligen under perioden 2011-2014. Förhoppningen är att svenska miljöteknikföretag ska kunna öka export, omsättning och antal anställda i ett högre tempo än genomsnittet för svenskt näringsliv.

Den svenska miljötekniksektorn sysselsätter över 40 000 anställda och omsätter cirka 120 miljarder kronor, enligt Statistiska centralbyrån och Sveriges miljöteknikråd.