Så ska Sweco blir störst i Europa

Teknikkonsultbolaget Sweco fortsätter växa genom förvärv och tänker lägga ett offentligt uppköpsbud på nederländska Grontmij.

Det här artikeln publicerades i omvärldsbrevet Miljöaktuellt Idag den 1 juni.

Sweco – som är noterat på Stockholmsbörsen – avser att köpa samtliga stamaktier i Grontmij till ett värde av cirka 3,3 miljarder kronor.

Går köpet igenom – vilket är troligt – blir bolagen Europas ledande teknikkonsult, framgår det i ett pressmeddelande från Sweco. Grontmijs ledning och styrelse har rekommenderat uppköpserbjudandet från Sweco och det stöds även av Grontmijs och Swecos större aktieägare.

Affären väntas vara slutförd under årets andra hälft och det nya teknikkonsultbolaget kommer enligt uppgift att ha omkring 14 500 medarbetare och omsätta 15,2 miljarder kronor. Det här blir, heter det, "en svårslagen kompetensbas".

– Samgåendet mellan Sweco och Grontmij kommer att skapa stort värde för alla inblandade parter, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för Sweco.

– För våra aktieägare är detta ett attraktivt erbjudande, samtidigt som det innebär en möjlighet att vara delaktiga i framtiden för den nya bolaget", säger Michiel Jaski, vd och koncernchef för Grontmij.

Läs mer här.