Så ställer sig partierna till frågan om palmoljeprodukter i biodrivmedel

Organisationen Gröna Bilister har frågat de åtta riksdagspartierna hur de ställer sig till den kraftigt ökande användningen av palmoljeprodukter i biodrivmedel.

Foto: CEphoto, Uwe Aranas/Wikimedia Commons

Användningen av palmolja och palmoljeprodukten PFAD, ett ämne som skiljs från palmolja vid raffineringen, har ökat kraftigt i Sverige under de senaste åren. 2017 stod palmoljeprodukterna för 44 procent av råvarorna i biodiesel, om man ser till samtliga biodrivmedel stod de för 30 procent.

PFAD har hittills klassats som en restprodukt vid palmoljeproduktion. Eftersom restprodukter som används i biodrivmedel automatiskt tilldelas en mycket låg klimatpåverkan, samtidigt som det inte finns några krav på att de ska gå att spåra tillbaka till fabriken som tillverkade dem, har PFAD fått konkurrensfördelar som gjort att efterfrågan på produkten ökat explosionsartat. Kritiker menar att den ökade efterfrågan på PFAD blir ytterligare ett incitament att skövla regnskog, trots att produkten på pappret betraktas som en restprodukt.

Gröna Bilister är en av de organisationer som menar att PFAD bör klassas om för att alla palmoljeprodukter ska hanteras på samma sätt. I en ny undersökning har organisationen tillfrågat de åtta riksdagspartierna om de avser att införa en förordning som innebär att PFAD inte längre klassas som restprodukt, något som skulle innebära att PFAD under en viss tid skulle utestängas från den svenska drivmedelsmarknaden.

Centern, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja på frågan om de vill klassa om PFAD. Kristdemokraterna och Moderaterna ville inte ge något besked. Sverigedemokraterna vill endast klassa om PFAD om deras förslag på att göra om reduktionsplikten går igenom.

På frågan om partierna kommer att verka för ytterligare begränsningar i användandet av palmoljeprodukter i biodrivmedel svarade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet ja. Sverigedemokraterna svarade ja, under förutsättning att förslaget om reduktionsplikt går igenom. Övriga partier svarade att de ville arbeta för att öka andelen certifierade palmoljeprodukter på marknaden, samt att spårbarheten på palmoljeprodukter måste bli bättre.