Så stora är vattenkraftens klimatutsläpp

Vattenkraftsproduktionen medför stora utsläpp av växthusgaser, rapporterar Nature Geoscience

Vattenkraftsdammar står för fyra procent av alla utsläpp av koldioxid och metangaser från sötvatten. Det motsvarar cirka 48 miljoner ton koldioxid och tre miljoner ton metan per år, rapporter forskare i tidskriften Nature Geoscience.

Forskarna har studerat 85 olika kraftverksdammar runt om i världen. Klimatutsläppen kommer från allt organiskt material som ligger på botten av kraftverksdammarna och som efter hand bryts ned och bildar växthusgaser.

– Vid lokaliseringen av nya vattenkraftverk finns goda skäl att i planeringen inte bara ta hänsyn till direkta miljöeffekter utan också till deras påverkan på utsläppet av växthusgaser, säger Lars Tranvik, professor i limnologi vid Uppsala universitet och en av forskarna bakom studien, till UNT.

Utsläppen är enligt honom
betydligt större från nybyggda dammar och mycket större i tropiska områden än på nordliga breddgrader. De kommer troligen att öka i takt med den snabba utbyggnaden av vattenkraft i delar av världen, i synnerhet Brasilien och andra länder i tropiska områden.

Lars Tranvik säger till UNT att det behövs mera forskning för att kartlägga osäkerheterna, inte minst runt utsläppen av metan.