Så stora biogasvärden slösade Stockholm bort 2009

En ny analys från Länsstyrelsen i Stockholms län räknar ut hur mycket matavfall som gick till spillo under 2009 - avfall som skulle kunnat användas tillbiogas. Det handlar om hundratals miljoner kronor.

200 miljoner kronor, så mycket var biogasmöjligheterna värda för det matavfall som istället för att samlas in gick till spillo under 2009. Det konstaterar Länsstyrelsen i Stockholm i en ny analys. Man konstarerar också att det i Stockholm används dubbelt så mycket biogas i transportsektorn som det produceras här.
– Matavfall är en resurs som det finns gott om i Stockholms län. Mycket skulle vara vunnet om vi kunde tillvarata en större andel för att skapa cirkulation av näringsämnen, säger Ylva Ericsson på Länsstyrelsens enhet för analys.