Så töjer skogsbolaget på statistiken

Nio av tio hyggen godkändes med ny redovisningsform

Nio av tio hyggen klarar kraven på miljöhänsyn, menar statliga skogsbolaget Sveaskog. De utgår från Skogsstyrelsens nya redovisningsform som delar upp hänsynen i tre kategorier, ingen, liten eller stor påverkan.

Men Skogsstyrelsen håller inte med och säger att det inte går att räkna på det sättet.

”De har klumpat ihop liten och ingen påverkan och menar att det är god hänsyn, men det kan innebära att man avverkat en del av en nyckelbiotop eller skyddszon, och det sättet att räkna kan inte vi ställa oss bakom”, säger Malin Andersson på Skogsstyrelsen.

Enligt Skogsstyrelsen innebär god hänsyn ingen påverkan alls.

Skogsstyrelsen har nyligen gjort om systemet för att redovisa naturförstöringen i skogsbruket.

Tidigare utgick bedömningen från om skogsbruket uppfyllde skogsvårdslagens krav eller inte. Inventeringar runt om i landet visade att var tredje hygge inte nådde upp till lagens krav – ett budskap som inte var populärt i alla läger.

I fjol fick myndigheten
kritik för att försöka tysta ned rapportering om de dåliga siffrorna sedan företrädare för skogsbolagen hört av sig direkt till generaldirektören Monica Stridsman.