Så vill civilsamhället att Sverige ska hantera mänskliga rättigheter