Så vill EU göra tatueringar säkrare

EU är på gång med nya och tuffare krav för tatueringsfärger och permanent smink. Det handlar om att förbjuda tusentals ämnen som kan orsaka allt från allergier till cancer. Planen är att inom ett år helt fasa ut ämnena från marknaden.

De många svenskar och européer som tatuerar sig utsätter sig för stora risker. Det handlar om så mycket som 12 procent av EU:s vuxna befolkning som applicerat färg djupt in i huden, med kemikalier som många gånger är av tveksam kvalité och som kan orsaka allergier eller vara både reproduktionsstörande och cancerframkallande.

Redan i dag har sju EU-länder, däribland Sverige, reglerat vilka kemikalier som inte är tillåtna i tatueringsfärger och permanent smink. Tanken är nu att dessa och i vissa fall ännu tuffare krav ska gälla i hela EU.

Echa, som är EU:s kemikaliemyndighet, stöder nu ett förslag framtaget av kemikaliemyndigheterna i Danmark, Norge och Italien som kraftigt vill reglera marknaden av tatueringsfärger och permanent smink.

Förslaget innehåller förbud och koncentrationsgränser för ämnena som är cancerframkallande, mutagena, reproduktionsstörande, allergiframkallande, frätande, skadliga för ögat med mera. Syftet med begränsningen är inte att förbjuda tatueringar och permanent smink. Det handlar om att styra upp förhållandena i branschen och därmed skydda EU:s medborgare från allvarliga hälsoproblem eller andra skadliga effekter.

Förslaget från Echa går nu vidare till EU-kommissionen och en process där experter från samtliga EU-länder utvärderar förslaget, som därefter kan införas i regelverket Reach som styr kemikalielagstiftningen i EU. Om så blir fallet har branschen ett år på sig att fasa ut förbjudna preparat och anpassa verksamheten till den nya spelplanen.

Här kan du sen en kort film från Echa om tatueringar och risker.

Källa: Echa