Så vill forskarna halvera utsläppen från arbetsfordon

Finska forskare säger sig kunna halvera bränsleförbrukningen i entreprenadmaskiner genom hybridkonvertering.

Forskare vid Aalto-universitetet utvecklar teknik som uppges kunna halvera bränsleförbrukningen i arbetsfordon som entreprenadmaskiner, gruvfordon och lantbruksmaskiner. Idén är att göra hybridmaskiner av fordonen genom att förse dem med elektrisk transmission i komplement till den befintliga.
– De här tunga fordonen används under långa tider så i slutänden är utsläppen och bränsleförbrukningen ansenlig, säger professor Jussi Suomela, projektansvarig på Aalto-universitetet, i en kommentar.

Till skillnad från vanliga bilar rör sig arbetsfordon långsamt. Att fånga energi från inbromsningar gör alltså inte susen. Istället ska energi från maskinernas arbete fångas upp. För närvarande undersöker forskarna vilka rörelsemönster som är möjliga att utnyttja där inbromsning och sänkning av last är typiska exempel.

Den
elektriska transmissionen ger fördelar utöver lägre bränsleförbrukning. Exempelvis blir styrbarhet och komfort bättre, menar de finska forskarna.