Så vill Nissan återanvända elbilsbatterier

Nissan har inlett ett samarbete med ABB, 4R Energy och Sumitomo för att utvärdera hur elbilen Leafs batterier ska kunna återanvändas.

Företagen ska tillsammans undersöka hur elbilsbatterierna ska kunna återanvändas för energilagring eller som back up-strömkällor i bostäder och kommersiella lokaler. Planen är att utveckla en lagringsprototyp med kapacitet på minst 50 kilowattimmar, tillräckligt för att ge ström åt 15 hushåll i två timmar, skriver Newnet.

– Det är viktigt för oss att se till hela livscykeln för elbilarnas batteripack, även efter användningen i en Nissan-bil. Innovationer i energilagringssystem blir allt mer lönsamma i takt med att elnäten blir smartare, säger Nissans Ken Srebnik.

Elbilsbatterier har längre livstid än andra batterier, och efter tio års användning finns fortfarande 70 procent av kapaciteten kvar. Och även om de då inte lever upp till kraven för en elbil, så finns det andra sätt att använda dem på – till exempel som back up i ett samhälles smart grid-system.