Så vill regeringen minska kalhyggesskogsbruket

Regeringen meddelar att den vill utveckla skogsbruk med grön infrastruktur och färre kalhyggen.

För att nå det nya målet hoppas regeringen att det statliga skogsbruket ska vara en förebild för andra skogsbrukare i landet. Ett konkret uppdrag går därför till Fortifikationsverket och Statens fastighetsverk för att utveckla arbetet med ett hyggesfritt skogsbruk och öka andelen skog som brukas med hyggesfria metoder.  Regeringen konstaterar att trakthyggesbruk är den i särklass vanligaste skogsbruksformen i Sverige i dag.

”Ett hyggesfritt skogsbruk har stora fördelar för både djur och växter och för friluftslivet. Genom att skogen sköts genom plockhuggning och liknande metoder kan arters naturliga livsmiljöer bevaras”, säger miljöminister Karolina Skog (MP) i en kommentar.

Det andra uppdraget till Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk, grön infrastruktur, handlar om att binda ihop livsmiljöer i naturen. Syftet är att hotade arter ska kunna ta sig mellan olika platser i skogen där de trivs, så att deras habitat kan bli större.