Samtliga dieselbilar överskrider utsläppsgränserna

En ny europeisk studie visar att moderna dieselbilar överskrider utsläppsgränserna av kväveoxider med cirka fem gånger.

Även om tidigare miljöklassningar har betydligt högre utsläpp än den senaste miljöklassen, Euro 6, så överskrider även den utsläppsgränsen med 4-6 gånger. Studien, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, omfattar över 700 000 fordon.

Nu i höst kommer EU-parlamentet att rösta om en ny avgaslagstiftning. Det välkomnas av IVL som hoppas på ett strängar regelverk för dieselbilar.