San Diego inför juridiskt bindande klimatplan

En juridiskt bindande klimatplan gör det möjligt för miljöorganisationer och statsåklagare att stämma San Diegos politiker om de misslyckas med att nå stadens klimatmål.

San Diego har antagit en ambitiös plan för att få ner sina klimatutsläpp. Genom att göra delar av sin klimatplan juridiskt bindande gör man det möjligt för såväl miljöorganisationer som för statsåklagaren att stämma stadens politiker om man misslyckas med att leva upp till målen.

Den klimatplan som godkänts av San Diegos stadsfullmäktige innebär bland annat att staden ska halvera de årliga utsläppen under de två kommande decennierna. Detta ska ske genom en övergång till 100 procent förnybar energi.

För att se till att San Diego vidtar rätt åtgärder ska en grupp av stadsanställda och inhyrda konsulter övervaka processen och mäta den påverkan som varje strategi i planen får.

Förutom San Diego är det för tillfället bara Sacramento som är juridiskt ansvarig för att nå sina klimatmål men trycket ökar nu på andra städer i Kalifornien att införa bindande klimatplaner. Det rapporterar LA Times.