Sandvik: Vi utvärderar kunderna i Sydafrikas arbete med mänskliga rättigheter