Nedsänkbart fartyg ska skydda städer mot översvämningar

Stormar och översvämningar kommer att bli allt vanligare i och med klimatförändringarna. Ett svenskt företag har uppfunnit ett fartyg som ska skydda städer mot översvämningar.

När vattenståndet pressas upp av kraftiga vindar kan skador för miljonbelopp uppstå på bara några timmar. Det var det som hände under Katarina i New Orleans och under Sandy i New York. I Sverige ligger städer som Göteborg och Uddevalla i farozonen. Genom historien har städer som hotats av översvämningar skyddats av slussportar men den typen av lösningar är extremt dyra och passar inte för större städer. Men nu har det svenska företaget Seaseal utvecklat ett billgare alternativ. Det rör sig om ett specialbyggt fartyg som körs ut till hamninloppet när en storm är på väg. Båten sänker sedan ner sig så att det står på botten och skyddar inloppet under stormen. När ovädret bedarrat pumpas fartyget ur och körs in till kajen ingen. När det inte råder något översvämningshot kan fartyget användas för andra aktiviteter som kafé, restaurang och gym. Intäkterna kan täcka hyran för kajplatsen menar Seaseal.