”Sänkta krav på hållbarhetsredovisning försämrar konkurrenskraften”