Sanna Norén, 31 år

Managing sustainable operations, Nordic Choice Hotels.

Sanna Norén beskrivs som otroligt driftig och har kunskaper i världsklass kring ISO 14001. Under sin tid på Nordic Choice Hotels har hon bland annat tagit fram en vågad miljöstrategi och implementerat en strukturerad pedagogik kring miljöfrågor för de anställda på alla kedjans hotell. Senaste projektet som Sanna har varit delaktig i har varit ett rikstäckande avtal med avfallsbolag som i slutändan ska göra att Nordic Choice Hotel når sitt mål om 99 procents återvinningsgrad år 2021.