Sanna Vannar, 23 år

Ordförande, Sáminuorra – svenska samernas riksungdomsförbund.

Efter föredrag vid FN:s ungdomsmöte, tal vid Klimatmarschen i Stockholm och ett stort antal intervjuer har Sanna Vannar, nytillträdd ordförande för Sáminuorra – svenska samernas riksungdomsförbund, fått en kraftfull plattform att arbeta från. Plattformen använder hon bland annat för att ansluta Sáminuorra till initiativet ”The People’s Climate Case” där hennes organisation ­tillsammans med tio ­familjer stämmer EU för deras ­otillräckliga klimatpolitik.