SAS hållbarhetschef: Bioflygbränsle nödvändigt för att nå långsiktiga klimatmål