SAS tveksamt till norskt mål om biobränsle i flyget