Scan blir GMO-fritt

Från och med 1 maj i år ändrar Scan sina foderregler. Nu ska grisarna slippa äta genmodifierat.

Enbart GMO-fritt foder till Scans grisar blir det framöver. Det var för fem år sedan som livsmedelsföretaget avskaffade sin GMO-fria policy. Men nu, för att tillgodose kundernas ökade krav på kött från grisar uppfödda på foder som inte genmodifierats, ändrar man tillbaka.

– Trots att vi släppte kravet för nästan fem år sedan äter ca 80 procent av våra grisar GMO-fritt foder vilket gör att förändringen inte är så stor för merparten av våra leverantörer, säger Fredrik Jönsson, vid Scans inköpsbolag Svenska Livdjur & Service, i ett pressmeddelande.

Foderreglerna gäller för samtliga av Scans grisleverantörer. Det GMO-fria fodret ska gälla för alla suggor, smågrisar och slaktgrisar. Redan i dag är nöt- och lammfoder fritt från GMO.