Schenkers tåglinje ersatte 12 500 lastbilar

Under DB Schenker North Rail Express första år fraktades 25 000 containrar på tågsträckan, vilket motsvarar 12 500 lastbilars kapacitet.

Den 3 januari var det ett år sedan den intermodala transportlinjen DB Schenker North Rail Express startades. Tågen går mellan Oslo i söder och Narvik i norr, en sträcka på cirka 200 mil, varav de flesta går på svensk mark, skriver Svensk Åkeritidning.

Kapacitetsutnyttjandet under det första året var hela 95 procent och totalt fraktades cirka 25 000 containrar på sträckan – vilket är ungefär lika mycket som 12 500 lastbilar klarar av. Nu fraktas cirka 90 procent av DB Schenkers försändelser avsedda föra norra Norge via järnväg.

På resan norrut fraktas främst konsument- och hushållsartiklar samt styckegods till handel och industri, medan leveranserna söderut främst består av fisk.