Sedan 300 dagar drivs Costa Rica helt på förnybar energi

Under 300 dagar har all energi i Costa Rica kommit från förnybara energikällor. Det meddelar Costa Ricas Energiinstitut som konstaterar att man därmed slår 2015 års rekord på 299 dagar.

Costa Rica har ett tropiskt klimat med kraftfulla regn och 78,26 procent av den förnybara energi man producerar kommer från vattenkraft, 10, 29 procent kommer från vind, 10,23 procent kommer från geotermisk energi, men endast 0,84 procent kommer från solenergi.

Det centralamerikanska landet ligger i framkant på miljöområdet och man satsar på att bli koldioxidneutrala senast 2021. Samma år ska man eliminerat alla engångsförpackningar av plast. Redan idag är plastförpackningar för engångsbruk förbjudna i Costa Rica.