Sent ska syndarna vakna

Ett av världens största utsläppsländer har, mer eller mindre påtvingat, börjat dyrka solen.

Megalandet Indien sjösätter denna månad ett statligt solenergiprogram i regi av statsägda bolaget Solar Energi India.

Satsningen kostar 330 miljoner dollar, rapporterar Bloomberg.com, och involverar fem delstater.

Premiärminister Narendra Modi har som mål att Indien år 2022 ska ha 100 gigawatt solenergi, vilket kan jämföras med dagens 4,1 gigawatt, för att parera mot återkommande strömavbrott och minska beroendet av koleldade kraftverk.

Om fyra år är det tänkt att landet, som i dagsläget utmärker sig som en av de största förorenarna globalt, ska ha inrättat 25 solpanelsparker. Det motsvarar ungefär en femtedel av det uppsatta 100-gigawattsmålet, enligt Bloomberg.