Sepehr Mousavi, 33

Hållbarhetsstrateg, Plantagon.

I februari i år hamnade Sepehr Mousavi på listan över världens 50 mest inflytelserika ledare för smarta städer – en utmärkelse som delas ut av organisationen World CSR Day. Utöver sitt jobb som hållbarhetsstrateg på Plantagon, företaget som skapar smarta odlingslösningar för städer, är han ordförande för SIS kommitté Smarta städer och samhällen. Han är även medlem i ISO-gruppen ”sustainable cities and communities” och deltar i den europeiska standardiseringskommitténs (CEN) arbete med hållbara städer. Inom ramen för sitt arbete på Plantagon utvecklar han en ny hållbarhetsmärkning för stadsodlad mat.

Till 33-listan