Sex av åtta mål för återvinning uppnåddes under förra året

Totalt återvanns 72 procent av alla förpackningar i Sverige.

Foto: Wikimedia Commons

Under 2017 uppnådde Sverige sex av de åtta målen för materialåtervinning av förpackningar. Det visar siffror från Naturvårdsverket.Den förpackningstyp som återvanns i högst utsträckning var glasförpackningar. Hela 93 procent av de glasförpackningar som kom ut på marknaden under 2017 gick till återvinning. 82 procent av pappersförpackningarna och 84 procent av metallförpackningarna återvanns.

För PET-flaskor och aluminiumburkar är det fortfarande en bit kvar till målet på 90 procent återvunna förpackningar. Andelen återvunna PET-flaskor låg under 2017 på 84 procent, pantburkar på 81 procent. För PET-flaskorna innebär det en ökning från 82 procent jämfört med 2016. Andelen pantade burkar minskade däremot med 6 procent jämfört med föregående år.

Totalt återvanns 72 procent av alla förpackningar i Sverige. Det nuvarande målet för återvinning är 55 procent. Från och med januari 2020 höjs målen med upp till 20 procent, beroende på typ av förpackning.